ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေလးေတြေရြးမယ္ေလ

Go down

ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေလးေတြေရြးမယ္ေလ

Post  Admin on Wed Sep 07, 2011 4:33 pm

ဘ၀ၾကင္ယာေဖၚ ေရြးခ်ယ္နည္း (ရယ္စရာေလးပါပဲ)" အႏွစ္လို အခ်စ္ပိုခ်င္ရင္ *စစ္ဗိုလ္ *ကုိစဥ္းစားပါ "" ကညာမြန္ အညာလြန္ ခ်င္ရင္ *ဆ၇ာ၀န္* ကိိုေရြးပါ "" ရင္ခြင္လႊာမွာ အၾကင္နာပါရင္ *အင္ဂ်င္နီယာ *ကို ထည့္တြက္ပါ "" အေၾကာင္းအရာေပၚ ေကာင္းရာေမွ်ာ္ခ်င္၇င္ ေက်ာင္းဆ၇ာ ကေတာ္ လုပ္ပါ "" ျပည္သူ ့ထဲ ျငဴ ဆူအျမဲ ျဖစ္ေန၇င္္ *ျပည္သူ ့၇ဲ* ေတာင္မစဥ္းစားနဲ ့"" အခ်စ္မ်ားျပီး ျပစ္ထားမယ္ဆိုရင္ စစ္သား ကို လည္း မယူနဲ ့"" အျပတ္ေျဖေဖ်ာ္ လာဘ္လာဘ ေမွ်ာ္၇င္ *နတ္ကေတာ္* လည္းမေရြးနဲ ့"

" အစဥ္အျမဲသိမ္း ၇င္ထဲထိန္းခ်င္၇င္ *ယာဥ္ထိန္းရဲ *ကိိုလည္းမစဥ္းစားနဲ "့" ကုန္တာမွုိင္္ လို၇ာမပိုင္၇၇င္ *companyပိုင္၇ွင္ လည္း အေလ်ွာ့မေပးနဲ ့"" အျဖီးအျပတ္ေလွာ္ မီးသတ္မေတာ္၇င္* မီးသတ္္* *ကေတာ္လည္း မလုပ္နဲ ့"" ၇မက္တပ္၇စ္ အ၇က္မျပတ္ကစ္၇င္ *လက္မွတ္စစ္* ကို လည္း မစဥ္းစားနဲ ့ ့"" ၇တက္ျဖစ္အေ၇း လက္ဖက္ရည္ ကစ္ေ၇း ဆို၇င္ *ဆက္သြယ္ေ၇း *ေကာင္လည္း မေရြးနဲ ့" ့" ယမင္းအေပ်ာ္ထား အတင္းေပ်ာ္အား ေန၇င္ သေဘာၤသား* *ကိုလည္း ေ၇ွာင္ပါ "" ရွာသမွ် ကုန္မယ္ဆို၇င္ ကညာမက် တဲ့ ပါသမွ် *ကုန္သည္ * ကိုလည္းမစဥ္းစားနဲ ့"" မယားမျပတ္ေမာ. အနားကပ္ေလ်ာ့၇င္ ကား၀ပ္ေ၇ွာ* *့ဆ၇ာလည္း မေရြးနဲ ့့""ေနာင္မပူ ျပီးစီးမယ္ဆို၇င္ *ေတာင္သူဦးျကီး *မ်ားကို စဥ္းစားပါ ့့"

ဘ၀ၾကင္ယာေဖၚ ေရြးခ်ယ္နည္း (ရယ္စရာေလးပါပဲ)" အႏွစ္လို အခ်စ္ပိုခ်င္ရင္ *စစ္ဗိုလ္ *ကုိစဥ္းစားပါ "" ကညာမြန္ အညာလြန္ ခ်င္ရင္ *ဆ၇ာ၀န္* ကိိုေရြးပါ "" ရင္ခြင္လႊာမွာ အၾကင္နာပါရင္ *အင္ဂ်င္နီယာ *ကို ထည့္တြက္ပါ "" အေၾကာင္းအရာေပၚ ေကာင္းရာေမွ်ာ္ခ်င္၇င္ ေက်ာင္းဆ၇ာ ကေတာ္ လုပ္ပါ "" ျပည္သူ ့ထဲ ျငဴ ဆူအျမဲ ျဖစ္ေန၇င္္ *ျပည္သူ ့၇ဲ* ေတာင္မစဥ္းစားနဲ ့"" အခ်စ္မ်ားျပီး ျပစ္ထားမယ္ဆိုရင္ စစ္သား ကို လည္း မယူနဲ ့"" အျပတ္ေျဖေဖ်ာ္ လာဘ္လာဘ ေမွ်ာ္၇င္ *နတ္ကေတာ္* လည္းမေရြးနဲ ့"

" အစဥ္အျမဲသိမ္း ၇င္ထဲထိန္းခ်င္၇င္ *ယာဥ္ထိန္းရဲ *ကိိုလည္းမစဥ္းစားနဲ "့" ကုန္တာမွုိင္္ လို၇ာမပိုင္၇၇င္ *companyပိုင္၇ွင္ လည္း အေလ်ွာ့မေပးနဲ ့"" အျဖီးအျပတ္ေလွာ္ မီးသတ္မေတာ္၇င္* မီးသတ္္* *ကေတာ္လည္း မလုပ္နဲ ့"" ၇မက္တပ္၇စ္ အ၇က္မျပတ္ကစ္၇င္ *လက္မွတ္စစ္* ကို လည္း မစဥ္းစားနဲ ့ ့"" ၇တက္ျဖစ္အေ၇း လက္ဖက္ရည္ ကစ္ေ၇း ဆို၇င္ *ဆက္သြယ္ေ၇း *ေကာင္လည္း မေရြးနဲ ့" ့" ယမင္းအေပ်ာ္ထား အတင္းေပ်ာ္အား ေန၇င္ သေဘာၤသား* *ကိုလည္း ေ၇ွာင္ပါ "" ရွာသမွ် ကုန္မယ္ဆို၇င္ ကညာမက် တဲ့ ပါသမွ် *ကုန္သည္ * ကိုလည္းမစဥ္းစားနဲ ့"" မယားမျပတ္ေမာ. အနားကပ္ေလ်ာ့၇င္ ကား၀ပ္ေ၇ွာ* *့ဆ၇ာလည္း မေရြးနဲ ့့""ေနာင္မပူ ျပီးစီးမယ္ဆို၇င္ *ေတာင္သူဦးျကီး *မ်ားကို စဥ္းစားပါ ့့"

Admin
Admin

Posts : 105
Join date : 2011-08-13

View user profile http://cudawei.4umer.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum