ေယာက်ာ္းမ်ားကိုထိန္းနည္း ၄ နည္းရွိသည္

Go down

ေယာက်ာ္းမ်ားကိုထိန္းနည္း ၄ နည္းရွိသည္

Post  Admin on Wed Sep 07, 2011 4:31 pm

ေယာက်ာ္းမ်ားကိုထိန္းနည္း ၄ နည္းရွိသည္။

၁. အစားေကာင္းမ်ားျဖင့္ထိန္းနည္း (အစာအိမ္ကိုထိန္းနည္း)
၂. ပိုက္ဆံကိုထိန္းနည္း
၃. လူကိုထိန္းနည္း
၄. မိမိကိုယ္ကိုထိန္းနည္း

၁. အစားေကာင္းမ်ားျဖင့္ထိန္းနည္း (အစာအိမ္ကိုထိန္းနည္း)

နံပါတ္တစ္နည္းကို အသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလးသည္ သေဘာထား အျဖဴစင္ဆံုးျဖစ္သည္။
ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ေသာ ေယာက်ာ္းသည္
ကံေကာင္းေသာသူျဖစ္သည္။ သူမသည္ သူခ်စ္ေသာ ေယာက်ာ္းကို လြတ္လပ္ခြင့္
ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူမအတြက္ တစ္ခုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ မိမိ
ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ အရသာရွိရွိ ထမင္းေကာင္း ဟင္းလွ်ာမ်ားကို
မိမိေယာက်ာ္းက အခ်ိန္မွန္မွန္ျပန္လာ စားရန္သာျဖစ္သည္။

၂. ပိုက္ဆံကိုထိန္းနည္း

နံပါတ္နွစ္နည္းကို အသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလးသည္ လည္လြန္းေသာသူျဖစ္သည္။
ေငြသည္ ေယာက်ာ္း၏အသက္၊ ေငြသည္ ေယာက်ာ္း၏မာန၊ ေယာက်ာ္းမ်ားကို ေငြျဖင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အထိေရာက္ဆံုးဟု ထင္ျမင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မိန္းကေလးအမ်ားစုသည္ ဒီနည္းကို ၾကိဳက္ၾကသည္။ သူမ၏မ်က္စိထဲတြင္
ေငြျဖင့္အရာရာကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပီးနိုင္သည္ဟု
ျမင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၃. လူကိုထိန္းနည္း

နံပါတ္သံုးနည္းကို အသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလးသည္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားဥာဏ္
နည္းေသာသူျဖစ္သည္။ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ကို လြတ္လပ္ခြင့္မေပးဘဲ ၾကိဳးခ်ည္ျပီး
ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်င္ေသာ မိန္းကေလးသည္ ဒီနည္းကိုအသံုးျပဳေလသည္။
ဘယ္ေယာက်ာ္းမွ် မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ၾကိဳးဆဲြရာတြင္ လိုက္မကခ်င္ၾက၊
ႏြားဖာၾကဳိးဆဲြျပီး ေစလိုရာေစ ဆိုတာမ်ဳိးကို မခံခ်င္ၾကေပ။
ဒီနည္းကိုအသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလး၏ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေန၀င္ခ်ိန္
နီးေနျပီျဖစ္ေၾကာင့္ ခန္ ့မွန္းနိုင္သည္။

၄. မိမိကိုယ္ကိုထိန္းနည္း

နံပါတ္ေလးနည္းကို အသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလးသည္ အသိဥာဏ္ ပညာရွိေသာ သူျဖစ္သည္။
ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးသည္ ေလာကၾကီးသည္ မျမဲျခင္းတရား ပိုင္ဆုိုင္ထားသည္ကို
ေသခ်ာ နားလည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေယာက်ာ္းမ်ားကို
အစားေကာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ေငြေၾကးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူကိုျဖစ္ေစ အရာရာကို
ပိုင္ဆိုင္နိုင္ျပီး မိမိကိုယ္ကို မထိန္းနိုင္ပါက လူျဖစ္ရသည္မွာ အဓိပၸါယ္
ကင္းမဲ့လွသည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရမည္။
တစ္ပါးသူအတြက္ အသက္ရွင္ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ မိမိဘာသာ ရပ္တည္နိုင္ေသာ၊
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာနိုင္ေသာ မိန္းကေလးျဖစ္ရမည္။

အရာရာကို ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ ခြင့္လြတ္ေနတတ္ရမည္။ ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိး၏
စိတ္သည္ အျမဲတည္ျငိမ္ေနသည္။ မိမိေယာက်ာ္းသည္ မည္မွ်ပင္ ခ်မ္းသာပါေစ
ထိုစည္းဇိမ္တြင္ သူယစ္မူးမေနေပ။ မိမိလုပ္နိုင္သမွ်၊ ရွာနိုင္သမွ်ကို
လုပ္ရင္းဘ၀ကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္းျဖစ္ ကုန္လြန္ေစခ်င္ေသာ
မိန္းကေလးမ်ဳိးျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ကို အသိတရားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးသည္
မိမိေယာက်ာ္းက ကိုယ္ကိုထားခဲ့၊ ခ်စ္သူက ထားခဲ့ပါေစ၊ ျဖစ္လာသမွ်ကို
ျပံဳးျပံဳးေလးနွွင့္ ရင္ဆိုင္နိုင္ေသာ မိန္းကေလးျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမ၏အသက္သည္ ေယာက်ာ္းအတြက္ ခ်စ္သူအတြက္ မဟုတ္၊
မိမိကိုယ္ကို အတြက္သာျဖစ္သည္ ဟု နားလည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ ဘယ္လိုမိန္းကေလးမ်ဳိးလဲ
သင္သည္ ဘယ္လိုမိန္းကေလးမ်ဳိးကို လက္ထပ္ယူခ်င္ပါသလဲ။


Admin
Admin

Posts : 105
Join date : 2011-08-13

View user profile http://cudawei.4umer.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum