12 a.m လား 12 p.m လား?

Go down

12 a.m လား 12 p.m လား?

Post  Admin on Tue Aug 16, 2011 5:12 pm

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာကာစ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ၀ိုးတ၀ါးျဖစ္ေနေသးတဲ့အရာတစ္ခုကေတာ့ ည ၁၂ နာရီဟာ 12 a.m. လား p.m. လားဆိုတာပါပဲ။ a.m. ဆိုတာ လက္တင္ဘာသာ ante meridiem ရဲ႕အတိုေကာက္ျဖစ္ၿပီး မြန္းတည့္မတိုင္မီအခ်ိန္ (before noon) လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ p.m. ကေတာ ့post meridiem မြန္းတည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ (after noon)လို႔ဆိုလိုပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 12-hour clock system သံုးတဲ့အခါမွာ 12 a.m. သည္ ညသန္းေခါင္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ 12 p.m. သည္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကပ္ကပ္သပ္သပ္ ျငင္းခ်င္သူေတြကေတာ့ ည ၁၂ နာရီတိတိသည္ before noon အဓိပၸါယ္အရ a.m. မျဖစ္သင့္ဘဲ p.m. သာျဖစ္သင့္တယ္။ ၁၂.၀၁ နာရီသာလွ်င္ a.m. ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ အထြန္႔တက္ၾကျပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အဂၤလိပ္စကားကို မိခင္ဘာသာ အေနနဲ႔ေျပာ သူေတြ ေရးသလို၊ ေျပာသလို လိုက္ေျပာရမွာပါပဲ။ U.S. Government Printing Office နဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္နာရီေတြကေတာ့ 12 a.m. ညသန္းေခါင္၊ 12 p.m. ကို ေန႔မြန္းတည့္ခ်ိန္အျဖစ္သတ္မွတ္ အသံုးျပဳပါတယ္တဲ့။ အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးစာအုပ္ေတြမွာ

လည္း ဒီလိုပဲသံုးတာေတြ႕ရပါတယ္။ Canadian Press, UK standard, National Institute of Standards and Technology တို႔ကေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးမႈမျဖစ္ေအာင္ midnight, noon ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုပဲသံုးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘ၀ဆိုတာ အမ်ားစုသတ္မွတ္ေပးၾကတဲ့ convention အစဥ္အလာေတြ အတိုင္း လိုက္နာေနထိုင္ၾကရတာပဲမဟုတ္လား။ ကိုယ္က Shakespeare လိုေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရင္ေတာ့လည္း လူေတြ ကိုယ္ေျပာသလိုေရးသလို လိုက္လာၾကမလားဟု ထင္မိပါတယ္။ စိတ္၀င္စားရင္ေတာ့ ေအာက္ကလင့္ကေလးေတြမွာ အက်ယ္ဖတ္ၾကည့္ၾကတာေပါ့။

Admin
Admin

Posts : 105
Join date : 2011-08-13

View user profile http://cudawei.4umer.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum