မုန္႔ပုံျပင္

Go down

မုန္႔ပုံျပင္

Post  Admin on Sun Aug 14, 2011 9:22 pm

တစ္ခါကဂ်ံဳမုန္႔တုိင္းျပည္ၾကီး ၌စိုးစံ၍ေနေသာ ေပါင္မုန္႔ဘုရင္ၾကီးႏွင့္ ကိတ္မုန္႔မိဖုရားၾကီး၌ ေပါက္စီအမည္ရွိ သားေတာ္တစ္ပါးရွိသတတ္။

ေပါက္စီမင္းသားေလး၏ ငယ္ကြ်န္မွာမုန္႔ၾကာစိျဖစ္ ၍မင္းသားေလးကုိခ်စ္ခင္ျပီးသစၥာရွိသည္ဟု ဟူလို။ ေပါက္စီမင္းသားေလးအရြယ္ေရာက္လွ်င္ေပါင္မုန္႔ဘုရင္ၾကီးက ကဲသားေတာ္ေပါက္ ပညာသင္ယူရန္အခ်ိန္သင့္ ေနျပီ ဟုေျပာရာ ခမည္းေတာ္ႏွင...့္မယ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ခြဲ၍သားေတာ္ေပါက္ ဘယ္မွမသြားပါရေစႏွင့္ဘုရား ဟုတင္ေလွ်ာက္ေတာ္မူေလသတတ္။ ထို္အခါေပါက္စီ ဖခမည္းေတာ္ေပါင္မုန္႔မွ မရဘူးသားေတာ္ သားေတာ္သည္ခမည္းေတာ္၏ အရာကိုဆက္ခံရမည္။ မုန္႔ကုိလက္ကအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ လက္ကို စိတ္ကအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ စိတ္ကုိဥာဏ္ကအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဥာဏ္ကုိပညာကအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပညာစံုမွျပန္လာရမည္ အမိန္႔ေတာ္…..

သို႔ျဖစ္၍ေပါက္္စီမင္းသားေလးသည္ငယ္ကြ်န္မုန္႔ၾကာစိႏွင့္အတူ တကၠသုိလ္သုိ႔ပညာသင္ရန္ထြက္ခဲ႔ ေလ၏။

သုိ႔ႏွင့္တကၠသိုလ္ျပည္မွဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီးအီၾကာေကြးထံတြင္ပညာသင္ယူေလေတာ့သည္။

ဘုရင့္သားဆိုေမမဲ႔ငါဆီမွာပညာသင္ရင္ေတာ့ငါ့တပည္႔ျဖစ္သြားျပီေပါ့ ထုိသို႔ျဖင့္ ေပါက္စီမင္းသားေလး သည္မုန္႔ေကာင္းမုန္႔ျမတ္တို႔ တပ္အပ္ေသာ အ႒ာရသ ၁၈ ရပ္ေသာပညာတို႔ကုိၾကိဳးစားသင္ယူေလသတတ္။

မင္းသားေလး၏ေလ့က်င့္ပံုမ်ားမွာဆိုရင္ ျမားအေခ်ာင္းတစ္ရာမွာတစ္ေခ်ာင္းေတာ့ထိေအာင္ပစ္ရမယ္ တယ္ငါကြ ခေကြးယပင့္စသတ္ခ်စ္ ခ်စ္ခ်စ္ ၀ အေပါင္းတစ္ တစ္ ႏွစ္အေပါင္းႏွစ္

ဤကဲ့သို႔စာေပက်မ္းဂန္ၾကီးမ်ားကိုၾကိဳးစားသင္ယူသည္႔အျပင္ေပါက္စီမင္းသားေလး သည္ဆရာၾကီး အီၾကာေကြး၏မိသားစုအလုပ္မ်ားကုိလည္းကူညီ၍လုပ္ကုိင္ေပးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဆရာၾကီးအီၾကာေကြးႏွင့္ ဆရာၾကီးကေတာ္ေဒၚပလာတာတု႔ိသည္ေပါက္စီမင္သားေလး အားအေရးေပးလ်က္ရိွသည္။ ထိုသို႔လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ဆရာၾကီးအီၾကာေကြးႏွင့္ ဆရာၾကီးကေတာ္ေဒၚပလာတာတုိ႔၏ သမီးေခ်ာေလးဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီကျမင္သြား ကာ မိန္းကေလးတုိ႔၏ ကၠေျႏၵအတုိင္း ခုေတြ႔ခုခ်စ္သြားေတာ့သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိဆရာၾကီးအီၾကာေကြးသိရိွသြားကာ ေပါက္စီမင္းသားေလးကုိေခၚယူေမးျမန္းေတာ့ေလသည္။

ငါ့သမီးကိုတကယ္ခ်စ္ရဲ႔လား။ ပံုေျပာေနတာလားကြ။

မွန္ပါ့ပံုေျပာ အဲကယ္ခ်စ္တာပါဗ်

ဒါဆိုယူေစ။

ဤကဲ့သို႔ခက္ခက္ခဲခဲေတာင္းယူရျပီးလွ်င္မုန္႔ၾကိဳးလိမ္နယ္စားၾကီးကၾကီးမႈး၍ ေပါက္စီမင္းသားႏွင့္ ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီတုိ႔ကုိထိမ္းျမားေပးလုိက္ေတာ့သတည္း။

ထို႔ေနာက္မိဘႏွစ္ျဖာကန္ေတာ့ၾကရာ အီၾကာေကြးဆရာၾကီးမွ

အိမ္္းငါ့တပည္႔ေတာ္ပါေပတယ္။ ငါ့ဆီကယူလို႔ရသမွ်အကုန္ယူႏုိင္ေပရဲ႔ ဟုခ်ီးမြမ္းစကားကုိဆိုသတတ္။

ဒီလုိနဲ႔ေပါက္စီမင္းသားနဲ႔ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီတုိ႔ဟာငယ္ကြ်န္မုန္႔ၾကာစိနဲ႔အတူ တုိင္းျပည္ကုိျပန္လာ ေလေတာ့သည္။

ထိုအခါေတာလမ္းတေနရာတြင္မုန္႔ဖတ္ထုပ္ဘီလူးမႏွင့္ေတြ႔ၾကေလေတာ့သည္။ မုန္႔ဖတ္မဘီလူးမသည္ သူ႔နယ္ပယ္ကုိက်ဴးေက်ာ္လာေသာမည္သည္႔မုန္႔မဆိုစားေနၾကျဖစ္ေပသည္။ မုန္႔ဖတ္ထုပ္ဘီလူးမ၏ေကြ်းေက်ာ္ သံၾကီးမွာဆိုရင္

ဟယ္ သယ္… ငါ့နယ္အားက်ဴးေက်ာ္တဲ့အတြက္ငါစားရန္မုန္႔တစ္ခုထားခဲ႔ ဟူသတတ္။

ဆႏြင္းမကင္းၾကိဳက္ေသာ မုန္႔ဖတ္ထုပ္ဘီလူးမသည္ ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီအားထားခဲ႔ရမည္ဟု ေတာင္းဆိုေသာ စကားကုိေပါက္စီမင္းသားက ျငင္းဆိုေလသည္။ ထုိအခါ မုန္႔ဖတ္ထုပ္ဘီလူးမသည္ ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီအား အတင္းလုယူဖမ္းဆီးေလသည္။ ထိုသို႔မိမိမယားကုိလုေသာအခါေပါက္စီမင္းသားသည္ ခံျပင္းသည္ျဖစ္၍

ကဲလာေလာ့ ေရာ႔မုန္႔ဗုိင္းေတာင့္ျမားနဲ႔ခြင္းလုိက္မယ္ ခုခ်က္ျခင္းေသ

ျမားမွန္ခံရေသာမုန္႔ဖတ္ထုပ္ဘီလူးမသည္ ျမီဳ႔တြင္းသို႔၀င္ကာေခါျပင္စည္ၾကီးကုိတီးခတ္ရင္းလဲက်ေသဆံုးသြား သည္ ဟူလို။ ဗတ္ ဗတ္ ဗတ္

ေခါျပင္စည္ၾကီး၏အသံမွာဂ်ံဳမုန္႔တုိင္းျပည္အတြင္းဆူညံစြာ ရုိက္ခတ္ျမည္ဟီးသြား၏။ ထုိအခါေပါင္မုန္႔ ဘုရင္ၾကီးသည္ ဘာသံပါလိမ္႔လိုက္ရွာၾကစမ္းအမတ္တို႔ဟု အမိန္႔ေပးရာ ေကာက္လႈိင္းတီအမတ္ၾကီး ႏွင့္ စစ္သူၾကီး စလူမုန္႔တို႔သည္အသံလာဂာေနရာကုိလုိက္လံရွာေဖြၾကသည္။ လမ္းခရီးတစ္ေနရာတြင္ေပါက္စီ မင္းသားႏွင့္အမတ္တို႔ေတြ႔ဆံုၾကသည္။ အျဖစ္အပ်က္ကိုသိရလွ်င္အမတ္တို႔က ေပါက္စီမင္းသား ကုိနန္းေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားေလသတတ္။

ေပါင္မုန္႔ဘုရင္ၾကီးေရွ႕ေရာက္ေသာ္ ေပါင္မုန္႔ဘုရင္ၾကီးမွ သားေတာ္သည္ခမည္းေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲလက္ထပ္ခဲ႔ျပီး ဘီလူးမႏွင့္ရန္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထုိရန္ကုိပညာႏွင့္မေျဖရွင္းဘဲ လက္တံုျပန္၍ ျမားႏွင့္ခြင္းေသာ ေၾကာင့္ဘီလူးမေသခဲ႔ၿပီ။ မေသမီေခါျပင္စည္ကို မုန္႔ဖတ္ထုပ္ဘီလူးမတီးခတ္ခဲံ႔သည္။ ေခါျပင္စည္ေသဆံုးျပီး ေနာက္တီးခတ္သူ ေသလွ်င္ထုိသူအားသတ္ေသာသူပါေသေစရမည္ျဖစ္၍ သားေတာ္အားသတ္ေစ။

အမိန္႔ေတာ္အရမုန္႔လက္ေကာက္အာဏာပါးကြက္သားသည္ ေပါက္စီမင္းသားအားမုန္႔ဟင္းခါးဖတ္ ေႏွာင္ၾကိဳးတည္းကာ မုန္႔စိမ္းေပါင္းေတာင္ေပၚမွတြန္းခ်သတ္ေလသည္။ ေပါက္စီမင္းသားသည္ေတာင္ေအာက္ရွိ မုန္႔လက္ေဆာင္းေခ်ာင္းထဲသို႔က်ခဲ႔ေသာ္လည္း ေပါက္စီမင္းသား၏ဘုန္းတန္ခိုးေၾကာင့္ မုန္႔စလင္းေတာင့္ နတ္သားက အလွ်င္အျမန္ဆယ္ယူေသာ္မူႏုိင္သျဖင့္အသက္မေသဟု ဟူလုိ။ ထုိအခါ မုန္႔စလင္းေတာင့္ နတ္သားက

သင့္ကုိကြ်ႏ္ုပ္သည္ေရထဲမွေရေပၚသို႔ေဆာင္ယူကယ္တင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍ ယၡဳမွစ၍ သင္သည္ေပါက္စီဘ၀ မွမုန္႔လံုးေရေပၚဘ၀သုိ႔ေရာက္ေစ- ထိုအျဖစ္ကုိဘယ္သူမွမေျပာရ ဟု မုန္႔စလင္းေတာင့္ နတ္သားကျမြက္ၾကားသတတ္။

မုန္႔လံုးေရေပၚျဖစ္သြားေသာေပါက္စီမင္းသားေလးသည္ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီအားလြမ္းဆြတ္သျဖင့္ ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီရွိရာသို႔ျပန္လာခဲ႔သည္။ ထိုအခါဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီက သူ႔ေမာင္ေတာ္ေပါက္စီမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုသည္႔အတြက္ ေပါက္စီမင္းသားေလးသည္အမွန္အတိုင္းဖြင့္ျပလုိက္ရာ လက္ေတြ႔ပါျပမိသျဖင့္ ဗုိက္ေပါက္၍ ေသဆံုးသြားေလသတတ္။ ထုိအခါမွ ထန္းလ်က္မထြက္ဘဲၾကက္သားစမ်ားထြက္လာ၍ ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီသည္ယံုျပီးလွ်င္ သူ႔ေၾကာင့္ေမာင္ေတာ္ေပါက္ေသရသည္ဟုဆိုကာ အုန္းႏုိ႔ျမစ္ထဲ ခုန္ဆင္း၍ေသသည္။ ငယ္ကြ်န္မုန္႔ ၾကာစိလည္းထန္းလ်က္ရည္ကန္ထဲသို႔ ခုန္၍အရွင့္အတြက္အသက္ စြန္႔သည္။

ထိုအေၾကာင္းကုိၾကားသိရေသာ ေပါင္မုန္႔ဘုရင္ၾကီးသည္ သူတို႔သံုးဦးအားသယ္ေဆာင္ျပီးလွ်င္ ေဆးဆရာၾကီးနံျပားထံျပေလသည္။ ထုိသို႔ျဖင့္ေဆးဆရာၾကီးနံျပားကပညာစြမ္းျဖင့္ကုသေလေတာ့သည္။ ေဆးဆရာကေတာ္ စမူဇာ ကပါအားျဖည္႔ရာ ေပါက္စီမင္းသား ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီ ႏွင့္ မုန္႔ၾကာစိတို႔အသက္ခ်မ္းသာရ သတတ္။

စာၾကြင္း းမုန္႔ၾကာစိသည္ထန္းလ်က္ရည္ကန္ထဲတြင္သတ္ေသျပီးထန္းလ်က္ရည္ ကိုၾကိဳက္သျဖင့္ယေန႔တုိင္ ထန္းလ်က္ရည္ကန္ထဲ ေရစိမ္လွ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ေပါင္မုန္႔ဘုရင္ၾကီးသည္သားေတာ္။ ေခြ်းမေတာ္ႏွင့္ ငယ္ကြ်န္တို႔အားနန္းေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ေပါက္စီမင္းသားအားထီးနန္းလဲြအပ္ေလေတာ့သည္။ ထုိအခါမွစ၍ ေပါက္စီဘုရင္ေလးႏွင့္ ဆႏြင္းမကင္းေဒ၀ီတုိ႔သည္ ဂ်ံဳမုန္႔တုိင္းျပည္ၾကီးတြင္ေပ်ာ္ရြင္စြာ မုန္႔က်င့္တရား အပါးပါးႏွင့္ စိုးစံၾကေလသတည္း။

Admin
Admin

Posts : 105
Join date : 2011-08-13

View user profile http://cudawei.4umer.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum